Ο κλήρος του μεσημεριού

Πειραιώς 260

Κοινωνικό 2009
watchlist
-
- χρήστες
-
βαθμολόγησε

                                                    Νίκος Κουρής,
                                                        Αμαλία Μουτούση
                                                        
                                                    Αμαλία Μουτούση,
                                                        Νίκος Καραθάνος
                                                        
                              
                              
                              
                                                    Αμαλία Μουτούση
                                                        
                              
                              
                                                    Λάζαρος Γεωργακόπουλος,
                                                        Αμαλία Μουτούση
Μία παράσταση κοινωνικό. Σκηνοθεσία Γιόσι Βίλερ. Με τους Νίκος Καραθάνος, Νίκος Κουρής, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Αμαλία Μουτούση. Παραγωγή του 2009. Ανέβηκε στο θέατρο Πειραιώς 260.
Ξεκίνησε
12/02/2009
Τελείωσε
12/04/2009
Κατηγορία
Έτος
2009