Ο Φιλάργυρος

Αλεξάνδρεια - Πολυχώρος τέχνης

Δράμα Σκηνική Σύνθεση Μαύρη Κωμωδία Ερευνητικό θέατρο Εποχής 2019 12 
watchlist
10 / 10
4 χρήστες
-
βαθμολόγησε