Ανέστης Αζάς

Σκηνοθέτης - Συγγραφέας

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: H Δημοκρατία του Μπακλαβά
Εργογραφία
Σκηνοθέτης (8)
Συγγραφέας (4)
Σύλληψη/Ιδέα (3)
Ηθοποιός (1)