Άννα - Σεβαστή Τζίμα

Σκηνοθέτις - Συγγραφέας

Εργογραφία
Σκηνοθέτης (14)
Συγγραφέας (8)
Ηθοποιός (6)
Μουσική (5)
Σύλληψη/Ιδέα (4)
Τραγούδι (1)