Αντιγόνη Γύρα

Σκηνοθέτις - Χορογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Ραπουνζέλ χωρίς παραμύθι
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (26)
Σκηνοθέτης (4)
Χορογράφος (4)
Χορευτής (2)
Συγγραφέας (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)