Αντιγόνη Γύρα

Χορογράφος - Σκηνοθέτις
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (19)
Χορογράφος (3)
Σκηνοθέτης (2)
Συγγραφέας (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)
Χορευτής (1)