Αντιγόνη Γύρα

Χορογράφος - Σκηνοθέτις
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (26)
Χορογράφος (5)
Σκηνοθέτης (4)
Χορευτής (2)
Ηθοποιός (1)
Συγγραφέας (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)