Αντιγόνη Γύρα

Σκηνοθέτις - Χορογράφος

Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (25)
Σκηνοθέτης (4)
Χορογράφος (4)
Χορευτής (2)
Συγγραφέας (1)
Σύλληψη/Ιδέα (1)