Αριστοτέλης Καρανάνος

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Τζέλα, Λέλα, Κόρνας και ο Κλεομένης
Εργογραφία
Σκηνογράφος (36)
Ενδυματολόγος (33)