Αθανασία Καραγιαννοπούλου

Σκηνοθέτις

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Ευαίσθητη ισορροπία
Εργογραφία