Βάσια Μίχα

Ενδυματολόγος - Σκηνογράφος

Εργογραφία
Βοηθός σκηνοθέτη (8)
Ενδυματολόγος (3)
Σκηνογράφος (3)
Διασκευή (2)
Ηθοποιός (1)