Βασίλης Κουκαλάνι

Σκηνοθέτης - Ηθοποιός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Είμαστε Πάτσι
Εργογραφία
Ηθοποιός (18)
Σκηνοθέτης (14)
Μετάφραση (10)
Διασκευή (9)
Ακούγεται η φωνή (1)