Βασίλης Πλατάκης

Σκηνοθέτης
Εργογραφία
Σκηνοθέτης (8)
Φωτισμοί (6)
Διασκευή (2)
Δραματουργική ανάλυση (1)
Συγγραφέας (1)