Δημήτρης Μαλισσόβας

Σκηνοθέτης
Οι γείτονες από πάνω
Trailer 00:24
Εργογραφία
Σκηνοθέτης (12)
Διασκευή (3)
Συγγραφέας (1)
Φωτισμοί (1)