Δημοσθένης Φίλιππας

Ηθοποιός - Σκηνοθέτης
Χωρίς οικογένεια (Θέατρο Τέχνης - Φρυνίχου)
Trailer 01:30
Εργογραφία
Ηθοποιός (17)
Σκηνοθέτης (3)