Δημοσθένης Φίλιππας

Ηθοποιός - Σκηνοθέτης

Χωρίς οικογένεια (Θέατρο Τέχνης - Φρυνίχου)
Trailer 01:30
Εργογραφία
Ηθοποιός (16)
Σκηνοθέτης (3)