Έλλη Παπαγεωργακοπούλου

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος
Σκηνογράφος (37)
Ενδυματολόγος (31)
Βοηθός ενδυματολόγου (1)