Έλλη Παπαγεωργακοπούλου

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος
Σκηνογράφος (40)
Ενδυματολόγος (33)
Βοηθός ενδυματολόγου (1)