Έλλη Παπακωνσταντίνου

Σκηνοθέτις

Oedipus: Sex with Mum was Blinding από την ομάδα ODC Ensemble
Trailer 01:13
Εργογραφία
Σκηνοθέτης (9)
Σύλληψη/Ιδέα (4)
Λιμπρέτο (2)
Μετάφραση (2)
Συγγραφέας (1)
Φωτισμοί (1)