Έλσα Ανδριανού

Δραματουργός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Συμφορά από το πολύ μυαλό
Εργογραφία
Διασκευή (7)
Δραματουργική ανάλυση (6)
Μετάφραση (6)
Συγγραφέας (1)