Φαίδρα Σούτου

Χορογράφος - Ηθοποιός

MOJO RISIN'
Trailer 01:18
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (28)
Χορογράφος (6)
Ηθοποιός (5)
Βοηθός σκηνοθέτη (1)
Σκηνοθέτης (1)
Χορευτής (1)