Φαίδρα Σούτου

Χορογράφος - Ηθοποιός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Σκηνές από ένα γάμο
MOJO RISIN'
Trailer 01:18
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (31)
Χορογράφος (7)
Ηθοποιός (5)
Βοηθός σκηνοθέτη (1)
Σκηνοθέτης (1)
Χορευτής (1)