Φάνης Παυλόπουλος

Ηθοποιός - Φωτογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Ραπουνζέλ χωρίς παραμύθι
Εργογραφία