Φώτης Λαζάρου

Ηθοποιός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Είμαστε Πάτσι
Εργογραφία
Ηθοποιός (20)
Φιλική συμμετοχή (1)