Φρόσω Κορρού

Σκηνοθέτις - Χορογράφος

Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (27)
Σκηνοθέτης (4)
Χορογράφος (3)
Καλλιτεχνική επιμέλεια (1)