Φρόσω Κορρού

Σκηνοθέτις - Χορογράφος
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (21)
Σκηνοθέτης (4)
Χορογράφος (2)
Καλλιτεχνική επιμέλεια (1)