Φρόσω Κορρού

Σκηνοθέτις - Χορογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Η Σαμάνθα και ο Μαξ στο Βυθό της Ασφάλτου
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (24)
Σκηνοθέτης (4)
Χορογράφος (2)
Καλλιτεχνική επιμέλεια (1)