Γεωργία Μπούρα

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος
Εργογραφία
Βοηθός σκηνογράφου (7)
Σκηνογράφος (3)
Βοηθός ενδυματολόγου (2)
Ενδυματολόγος (2)
Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες (1)