Γεωργία Μπούρδα

Ενδυματολόγος - Σκηνογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Ο Λάμπρος
Εργογραφία
Ενδυματολόγος (49)
Σκηνογράφος (43)
Συγγραφέας (1)