Γεράσιμος Σκαφίδας

Ηθοποιός - Σκηνοθέτης
Εργογραφία
Ηθοποιός (22)
Βοηθός σκηνοθέτη (2)
Σκηνοθέτης (2)
Παραγωγή (1)