Γιάννης Καλαβριανός

Σκηνοθέτης - Συγγραφέας
Quotes 2
“Καινοτομία του Ευριπίδη οι χαρακτήρες με ψυχολογικό βάθος”
Εργογραφία
Σκηνοθέτης (22)
Συγγραφέας (9)
Διασκευή (3)
Δραματουργική ανάλυση (3)
Μετάφραση (2)
Σύλληψη/Ιδέα (1)