Γιάννης Μιχαλόπουλος

Ηθοποιός - Σκηνοθέτης
Εργογραφία
Ηθοποιός (4)
Σκηνοθέτης (4)
Διασκευή (3)
Φωτισμοί (1)