Γιάννης Μόσχος

Σκηνοθέτης - Δραματουργός
Trivia 1
Τον Οκτώβριο του 2021 ανέλαβε το πόστο του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.
Εργογραφία
Σκηνοθέτης (16)
Διασκευή (5)
Μετάφραση (5)
Δραματουργική ανάλυση (3)