Γιάννης Χουβαρδάς

Σκηνοθέτης - Δραματουργός
Πονηρό πνεύμα
Trailer 00:22
Εργογραφία
Σκηνοθέτης (28)
Διασκευή (5)
Δραματουργική ανάλυση (3)
Σκηνογράφος (2)
Σύλληψη/Ιδέα (1)