Γιώργος Βουρδαμής - Μαυρογέννης

Ηθοποιός - Βοηθός σκηνοθέτη