Γιώργος Γαλίτης

Ηθοποιός - Συγγραφέας
Εργογραφία
Ηθοποιός (14)
Συγγραφέας (8)
Σκηνογράφος (5)
Διασκευή (1)
Φιλική συμμετοχή (1)