Γιώργος Γαλίτης

Ηθοποιός - Συγγραφέας

Εργογραφία
Ηθοποιός (17)
Συγγραφέας (9)
Σκηνογράφος (5)
Διασκευή (1)
Φιλική συμμετοχή (1)