Γιώργος Τζαβάρας

Ηθοποιός - Σκηνοθέτης
Ο ραφτάκος των λέξεων
Trailer 00:31
Εργογραφία
Ηθοποιός (27)
Σκηνοθέτης (8)