Ιόλη Ανδρεάδη

Σκηνοθέτις - Συγγραφέας

Κόκκαλο
Trailer 01:14
Εργογραφία
Σκηνοθέτης (25)
Διασκευή (15)
Επιμέλεια κίνησης (14)
Μετάφραση (9)
Συγγραφέας (7)
Σύλληψη/Ιδέα (4)
Ηθοποιός (1)