Ίριδα Κανδρή

Ηθοποιός
Εργογραφία
Βοηθός σκηνοθέτη (13)
Ηθοποιός (3)
Τραγούδι (2)
Φωτισμοί (1)