Ισιδώρα Δωροπούλου

Ηθοποιός
Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα
Εργογραφία