Κική Μπάκα

Χορογράφος

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Το τρίτο στεφάνι
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (19)
Χορογράφος (6)