Κωνσταντίνα Μαρδίκη

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Εργογραφία
Σκηνογράφος (19)
Ενδυματολόγος (10)
Βοηθός ενδυματολόγου (3)
Βοηθός σκηνογράφου (2)