Κωνσταντίνα Μαρδίκη

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Εργογραφία
Σκηνογράφος (20)
Ενδυματολόγος (11)
Βοηθός ενδυματολόγου (3)
Βοηθός σκηνογράφου (2)