Λαέρτης Μαλκότσης

Ηθοποιός - Μουσικός
Παρουσιάζουμε online στην πλατφόρμα του unstage θεατρικές παραγωγές που προσφέρουν ελεύθερα τα ελληνικά θέατρα
Ηθοποιός (28)
Μουσική (2)