Λάκης Λαζόπουλος

Ηθοποιός - Σκηνοθέτης
Εργογραφία
Ηθοποιός (12)
Σκηνοθέτης (4)
Συγγραφέας (4)
Μετάφραση (3)
Διασκευή (2)
Σύλληψη/Ιδέα (2)
Φωτογράφος (1)