Λίνα Σταυροπούλου

Ενδυματολόγος - Σκηνογράφος
Εργογραφία
Ενδυματολόγος (14)
Σκηνογράφος (6)
Βοηθός ενδυματολόγου (4)
Βοηθός σκηνογράφου (2)
Ηθοποιός (1)
Φιλική συμμετοχή (1)
Βοηθός σκηνοθέτη (0)