Λίνα Σταυροπούλου

Ενδυματολόγος - Σκηνογράφος
Ενδυματολόγος (8)
Σκηνογράφος (4)
Βοηθός ενδυματολόγου (3)
Βοηθός σκηνογράφου (2)
Ηθοποιός (1)
Φιλική συμμετοχή (1)
Βοηθός σκηνοθέτη (0)