Μάνος Βαβαδάκης

Ηθοποιός - Σκηνοθέτης

Εργογραφία
Ηθοποιός (19)
Σκηνοθέτης (10)
Διασκευή (3)
Μετάφραση (2)
Σκηνογράφος (2)
Συγγραφέας (2)
Σύλληψη/Ιδέα (2)
Βοηθός σκηνοθέτη (1)