Μάνος Βαβαδάκης

Ηθοποιός - Σκηνοθέτης
Εργογραφία
Ηθοποιός (23)
Σκηνοθέτης (13)
Διασκευή (3)
Μετάφραση (2)
Σκηνογράφος (2)
Συγγραφέας (2)
Σύλληψη/Ιδέα (2)
Βοηθός σκηνοθέτη (1)