Μαργαρίτα Τρίκκα

Ηθοποιός - Χορεύτρια

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Είμαστε Πάτσι
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (28)
Ηθοποιός (2)
Χορευτής (2)