Μαρία Φιλίππου

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Εργογραφία
Σκηνογράφος (21)
Ηθοποιός (7)
Ενδυματολόγος (5)
Βοηθός σκηνογράφου (2)
Φιλική συμμετοχή (1)