Μαρία Φιλίππου

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Εργογραφία
Σκηνογράφος (32)
Ενδυματολόγος (9)
Ηθοποιός (8)
Βοηθός σκηνογράφου (2)
Φιλική συμμετοχή (1)