Μαρία Φιλίππου

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος
Εργογραφία
Σκηνογράφος (35)
Ενδυματολόγος (10)
Ηθοποιός (8)
Βοηθός σκηνογράφου (2)
Φιλική συμμετοχή (1)