Μαρία Φιλίππου

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος
Σκηνογράφος (20)
Ενδυματολόγος (4)
Ηθοποιός (4)
Βοηθός σκηνογράφου (2)
Φιλική συμμετοχή (1)