Μαρία Φιλίππου

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Εργογραφία
Σκηνογράφος (28)
Ηθοποιός (8)
Ενδυματολόγος (7)
Βοηθός σκηνογράφου (2)
Φιλική συμμετοχή (1)