Μαρία Γοργία

Σκηνοθέτις - Ηθοποιός
Εργογραφία
Σκηνοθέτης (5)
Ηθοποιός (3)
Σκηνογράφος (3)
Σύλληψη/Ιδέα (3)
Χορογράφος (3)
Συγγραφέας (2)
Διασκευή (1)
Επιμέλεια κίνησης (1)