Μαρία Παπαδοπούλου

Ενδυματολόγος - Ηθοποιός

Εργογραφία
Ενδυματολόγος (14)
Βοηθός σκηνογράφου (7)
Βοηθός ενδυματολόγου (5)
Βοηθός σκηνοθέτη (4)
Σκηνογράφος (4)
Ηθοποιός (3)