Μαρία Παπαδοπούλου

Ενδυματολόγος - Ηθοποιός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: ΜΟΤΕΛ
Εργογραφία
Ενδυματολόγος (14)
Βοηθός σκηνογράφου (8)
Βοηθός ενδυματολόγου (6)
Βοηθός σκηνοθέτη (4)
Σκηνογράφος (4)
Ηθοποιός (3)