Μαρία Συμεών

Ηθοποιός - Μουσικός

Το κοριτσάκι με τα σπίρτα
Trailer 01:45
Εργογραφία
Ηθοποιός (9)
Μουσική (4)
Ενορχηστρώσεις/Μουσική διεύθυνση (2)
Μετάφραση (1)
Μουσική Διδασκαλία (1)
Σκηνοθέτης (1)