Μάριος Τσάγκαρης

Μουσικός - Σκηνοθέτης
Εργογραφία
Μουσική (8)
Σκηνοθέτης (4)
Συγγραφέας (3)
Σύλληψη/Ιδέα (3)
Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία (3)
Χορευτής (2)
Τραγούδι (1)