Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

Δραματουργός - Ηθοποιός
Εργογραφία
Βοηθός σκηνοθέτη (9)
Ηθοποιός (8)
Δραματουργική ανάλυση (3)
Μετάφραση (1)