Μικαέλα Λιακατά

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος
Εργογραφία
Σκηνογράφος (14)
Ενδυματολόγος (4)
Video (3)
Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες (2)