Μικαέλα Λιακατά

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Εργογραφία
Σκηνογράφος (12)
Ενδυματολόγος (4)
Video (2)
Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες (2)